(June 15,1942 / Aravayal, karaikudi, Tamil Nadu, South India)

Ubuhle Bentombi

Yaz kade ngagcina ukwenza lokhu
Phela kakade ngakugcina
Ekhosombeni ngakugcina
Thembisa ukuthi amazwi ami uzowagcina
Ngisenguye lokade wamgcina
Ngelosi yami ephethe uthando oluyisidudla
Mthokozisi wale nhliziyo eyintandane
Gumbi lami lokukhusela emagumbini amane
Uthi buwazi mina nawe sibahle
Kumdali wethu
Phela inhlonipho nothando syanikana sidlala
umanikanikana
Nophezulu uyasbona
No suphezulu ehlela ngezansi
Uzwe ngfuna ukthini
nenhliziyo silindele
Imake ngqale
Ubona nini ukuthi uyathandwa
Inhliziyo ihleli ihuba iculo lothando phezu
kwesbhakabhaka
Ntokazi enhle okudla Intombi yodumo
Wena uyilanga liphuma liphelezelwa imisebe
Ukhazimula ubuhle ufulathele
Ushaya ngobuhle bakdala
Ngathi ngahleli ngikbuka
Unyathela phansi uyazazi uhlula laba abanobuhle
bomkonkothelo komazisi
Uyangchaza mukhala ilapho ngbona khona ukuthi
awmuhle muthule
Ngifisa ukuba umhlaba izinyembezi zakho ziwele
ngaphesheya ko mfula wothando
Ngkubuka ufana nothingo lwenkosazane nobuhle
base nazaretha
Umhlophe njengenhliziyo ka Shembe ehamba
namakholwa beya entabeni
Ngikthanda namuhla
Naksasa kunjalo
Ntokazi ngyathemba incwadi uzoythola

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes )

Langston Hughes

Dreams

Comments (0)

There is no comment submitted by members.