Poem Hunter
Poems
Ukube Ngangazi
BH (19 / Molweni)

Ukube Ngangazi

Poem By Bathokozile Hadebe

Ukube ngangazi
ngabe angimudelelanga umdali if i could only turn back the time ngabe angijolanga. Ukube ngangazi, ngabe angiphuzanga ngabe angiyimoshanga moshanga eyami impilo. If i could only turn back the time, ukube ngangazi ngabe angicabangi nge past yami ngi, ngi, ngi fikelwe amalimu ngi, ngi, fikelwe izinyembezi ngi, ngi, ngi fikelwe ukwesaba. Ukube ngangazi ngabe ngamukhonza unkulunkulu ebuncaneni bami. Ukube ngangazi ngabe ngafunda ukuthi kuhlalwa kanjani ngentombi...if i could only turn back the time ngabe angikho langikhona... If i could only turn back the time ngabe inhlabathi ayisiqibanga esami isifuba.. If i could only turn back the time, ngabe ngalalela bengitshela ngensindiso, ngabe angikho la esihogweni, ngabe angikhali umaye, maye. But i can't turn back the time, the time.....

User Rating: 3,5 / 5 ( 1 votes ) 3

Other poems of HADEBE (15)

Comments (3)

beautiful piece sister, yiqiniso elibabayo leli! ! !
beutiful and touching and changing at the same time. may GOD richly bless you and make u grow in writting.
much use of native language but beautifully woven


Comments