Umbala Wobuhlanga

Poem By Hebert Logerie

Ngibona umbala odabukisayo wobandlululo hhayi nsuku zonke
Kepha yonke iminithi yosuku
Ngibona umonakalo omkhulu ngokomzimba nangokwengqondo
Lo mdlavuza owenzile kule minyaka eyikhulu
Futhi uyaqhubeka nokuwenza kubathandekayo bethu
Abanye baphatha abantu bakithi njengobhontshisi abasele
Epuletini lesilwane. Abantu bakithi bafanelwe ukuhlonishwa
Ukulingana, ubulungiswa, inkululeko, ukuqashelwa
Ububele nokwelashwa okungcono kakhulu
Odadewethu bakhathele ukuhlala ngaphandle emphemeni
Abafowethu bavame ukuhlukunyezwa bengacabangi, bashushiswe
Ukumangalelwa ngamanga nokushushiswa ngokungapheli
Ngesinye isikhathi, babezingelwa uhlelo
Ngesinye isikhathi, ihaunwa ngumxhumanisi ohleliwe
Idalwe ukubhubhisa, ukuqeda nokuqothula
Ukuhlekwa usulu, ukujeziswa nokubandlululwa
Ngibona umbala wobandlululo, lapho amaphoyisa,
Ngaphandle kwesizathu esizwakalayo, Eboshiwe, asesha futhi afaka
Ozankosi izaguga zethu ezingenakhaya
Izakhamizi zethu ezigcina umthetho, sengathi ziyizikhathi ezivulekile
Ukuzingela izinyamazane noma amabhere aziphatha njengezitha
Kusuka emphakathini ophucukile. Ngibona umbala wobandlululo olugulayo
Lapho abantu bakithi bengaqashiwe, akusikho ukuthi abafanelekile
Kepha ngenxa yombala wakhe wesikhumba; basheshe bangafaneleki
Ukuxoshwa, ukuxoshwa noma ukunqanyulwa. Ngibona i-monster ye-cynicism
Njalo ngeminithi yosuku. Ukuzikhukhumeza akunakuqhathaniswa
Kuyamangalisa. Ama-racist akhohliwe ukuthi uNkulunkulu
Wadala uhlanga olulodwa kuphela.

Uhlanga lwesintu, uhlanga lwesintu.

Ukuziqhenya kwakho kwamanga, ukungazi kwakho akulinganiswanga
Futhi ukuzikhandla kwakhe akunakuqhathaniswa
Ngibona imibala yobandlululo
Hhayi ukuthi ngifuna ukuzifuna, hhayi ukuthi ngifuna ukuzithola
Isikhathi esiningi, angikwazi nje ukuvika noma ukubaphunyuka
Uhlu lwemikhuba emibi noma emibi akulula ukuluziba
Abalandeli basebenza kalula njengezinyoka ezinobuthi nezibulalayo
ezimunca imizwa futhi zibhubhise zonke izinhlamvu ezinhle
Ngibona umbala omubi wobandlululo, hhayi nsuku zonke
Kepha yonke iminithi yosuku.

Copyright © December 2013, Hébert Logerie, Wonke Amalungelo Agodliwe
UHébert Logerie ungumbhali wamaqoqo amaningi ezinkondlo.

Comments about Umbala Wobuhlanga

There is no comment submitted by members.


Rating Card

5 out of 5
0 total ratings

Other poems of LOGERIE

It Is Your Smile…

Woman, let me demystify you,
So I can see why I love you
So much.
Let me search:

The Weeping Moon

Witnessing the blood baths, the massacre
Of God’s people, children’s bodies everywhere,
And octogenarians expire slowly and quietly in horror.
The undistorted and the vivid images of terror,

Women Are The Best

Woman, Femme
Mujer, Mama
Soul, Ame
Fleur, Flora

Peripheral Beauty

The train was zooming by,
When I saw her like a veil in the sky…

Chocolate And Vanilla, Nice Dream

A beautiful Sunday afternoon
Amid the estival breeze of a silent moon
You and I did enjoy a few scoops
Of our favorite dessert; oops, oops

Greed Is Out

Greed Is Out

Greed is out,
Yes, yes, let’s shout,

Maya Angelou

Phenomenal Woman