Umzwangedwa

Uma ngihlezi, ngiyacabanga
Uma ngihamba ngiyacabanga
Ngicabanga umzwangedwa
ngicabanga wena

Nguwe owangizwisa umzwangedwa
Nguwe owangivula ingqondo yothando
Emva kwalokho wangishiyisa okwamafinyila
Emva kwalokho wangilaxaza okwesidwedwe

Yingoba ngangikwenzeni nje ngempela?
Yingoba wayenani yena mina engangingenayo?
kodwa ngoba wawungeke usangibuza nami?
Mhlawumbe nganginakho ngizokunikeza.

ngixolele uma ngasho ongakuthandi
ngixolele uma uthando lami lalingakwanelisi
ngixolele uma kukhona okuningi owawungakuthandi
kungcono ukube wangitshela sikhulume, sihlale phansi

ngingedwa ngihlezi ngibukana nodonga
ngidiniwe ngidangele, ngiyadabukisa
ngize ngaphelelelwa uxolo ngixolisa kuwe
ngizwe phela namanje ngiyaxolisa

ngizoya kubani manje senginje?

by Sbonelo C Ngcobo

Comments (3)

Wow its so touching hey... This poem just made me cry! This poem says every thing
WOW You made it
This is excellent! Please check out my latest poem! It is called 'The Pretty Things at the Bottom of the Sea' http: //www.poemhunter.com/poem/the-pretty-things-at-the-bottom-of-the-sea/