Uthando

Indoda le ohlala nayo ayina mahloni.
Iphuma nomuny’ umfazi wena ulele ungaboni,
Kodwa mina, noma ngingumoni,
Nginothando lwakho kimi, olungaboli.

by Thabani Khumalo

Other poems of KHUMALO (310)

Comments (0)

There is no comment submitted by members.