Poem Hunter
Poems
Uthando
(10 April 1985 / lob)

Uthando

Poem By Thabani Khumalo

Indoda le ohlala nayo ayina mahloni.
Iphuma nomuny’ umfazi wena ulele ungaboni,
Kodwa mina, noma ngingumoni,
Nginothando lwakho kimi, olungaboli.

User Rating: 5,0 / 5 ( 1 votes )

Langston Hughes

Dreams

Comments (0)

There is no comment submitted by members.


Comments