ውሄረ ወ መት - Where We Met

ትውልግህት ጮመ ፣
ትሄ ሱን ሀስ ፍናልልይ ሴት።
ሆው ሎንግ ወ ዋት፣
ደተርምነስ ውሄረ ወ ጎ።
ሶርሮዑንደድ ሊቀ እ አም፣
ብይ አልል ውሆም ቻረድ።
ጮቨረድ እን ፊነ ዱስት፣
አረ ፕርንፅIvእ'ቨ ሰአን በፎረ።


Twilight's come,
the sun has finally set.
How long we wait,
determines where we go.
Surrounded like I am,
by all whom cared.
Showered by light,
are stars I've seen before.

by James McLain

Comments (0)

There is no comment submitted by members.