SD ( / )

Ang Buhay

Ang bawat nilikha sa balat ng lupa
Lahat dumaranas ng matinding pagluha
Kung ngayo’y kalungkutan ang binabata
Bukas makalawa’y ibayong saya

Sa bawat paghihirap na dinaranas
Tiyak magbubunga ng masaya at magandang bukas
Dahil sa pagtitiyaga’t pagsisikap
Makakamit din ang mithii’t pangarap

Sa tuwing sasapit and dapit hapon
Takot at lungkot sa puso’y natitipon
Ngunit sa pagsikat ng isang umaga
Sa puso’y pagsibol ng panibagong pag asa

Sa mga pagsubok na haharapin
Pagiging matatag dapat pairalin
Pananalig sa Diyos mabisang paraan din
Upang malutas mga suliranin

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes ) 1

Comments (1)

Bottled up rage, anger and disgust occasioned by mental and physical abuse received while in tragic bliss of love well depicted in the poem. A well articulated poem written from the heart. A nice poem indeed. Thanks for sharing. Please read my poem MANDELA - THE IMMORTAL ICON.