Gamji 2

...gayawa make'tata ba bu dariya ga manoma, bikin cin danko' har da hajja kaza itama.

by Garba Ado Ibrahim

Comments (0)

There is no comment submitted by members.