• Seatmates...Bullies...

    Ang iskwela’y pumapasok ng paaralan,
    Upang sila’y mabigyan ng kaalaman,
    Kaalamang nararapat lang malaman,
    Sapagkat ito’y kanilang karapatan.... more »