• AVARIA

  am pierdut mult sânge din pricini care nu sunt exacte
  ca în faţa unei camere de filmat
  am fugit cât m-au ţinut puterile în pustie
  şi totuşi inima mi-a crăpat după tine
  a pleznit desfăcându-se-n firişoare suave
  mi se spune că umblu cu limba scoasă de dragoste
  ca o cămilă mârţoagă ori ca o căţea spumegând
  mi se spune că nu mai am ruşine
  într-adevăr nu mai am nici un pic de sfială
  fiindcă doar spasme se rostogolesc prin tuburile mele din trup
  îmi rup singură hainele şi mă ating
  şi mă ating şi mă ating rece umed uscat fierbinte
  fiindcă inima mi-a crăpat după tine
  aţoasă umflată zemoasă borhot
  inima mea a pleznit pentru un singur bărbat
  drept care am fost silită să o înfăşor într-un ziar
  să nu vină muştele
  să nu facă viermi să nu miroase urât
  inima mea a crăpat după tine
  balamalele ei şi femeile din mine stau cu limba scoasă
  pe cale de a fi dresate pe cale de a da ortul popii
  inima mea a pleznit şi zace acum ciudat de cuminte la orfelinat.... more »

 • DAMAGE

  I lost a lot of blood for obscure reasons
  as if in front of a movie camera
  I ran into the wilderness for as long as I had strength
  and yet my heart's broken over you
  it burst into tiny delicate threads
  they say I walk around my tongue swollen from love
  like an old nag of a camel like a rabid bitch foaming at the mouth
  they say I no longer have any shame
  indeed I no longer feel any shyness
  I tear my clothes off and touch myself
  and touch myself cold wet dry hot
  because my heart's broken over you
  fibrous swollen juicy husks
  my heart's burst only for one man
  I had to wrap it in newspaper
  so the flies wouldn't come so it won't grow worms so it won't stink
  my heart's broken over you
  its hinges and tubes the women in me are mesmerized their tongues sticking out
  on the way to be tamed on the way to be killed
  my heart's burst and now lies down strangely obedient in an orphanage.... more »

 • DANCES

  tonight I'm going to dance seven hours
  for my life and my death with silken reins
  then for love with rings and troubles
  then for dull knives from serpentine bowels
  then for fears sent cunningly no one knows where
  then for god who slouches against the wall like a transvestite
  then for the devil who lights the little flames in the granite chamber
  and in the end I'm going to dance for the blood spilled
  into the subterranean trough of an unidentified flying object
  (my power of destruction and love is strong).... more »

 • DANSURILE

  la noapte voi dansa şapte ore
  pentru viaţa şi moartea mea cu hăţuri de catifea
  apoi pentru dragostea cu inele şi belele
  apoi pentru cuţitele tocite din măruntaiele îndoite
  apoi pentru spaimele trimise la naiba ştie cu viclenie
  apoi pentru dumnezeu sprijinit de-un zid ca un travestit
  apoi pentru diavolul care face focuri mici în odaia de granit
  iar la sfârşit voi dansa pentru sângele răsturnat
  în troaca subpământeană a unui obiect zburător neidentificat
  (puterea mea de distrugere şi de iubire e mare).... more »

 • DANTELA ROŞIE

  de ce oare aş vrea să spintec pielea ta ca pe o dantelă roşie
  de ce oare aş vrea să îţi ating creierul
  să-l ţin în mâini şi să-i spun iată-te în sfârşit iubitule
  de ce oare aş vrea să înghit singurătatea ta ca pe o carne crudă
  de ce oare l-aş căuta pe dumnezeu doar ca să-i smulg unghiile una câte una
  de ce oare aş vrea să-ţi pipăi genele
  doar ca să mă-ncredinţez că am contact sexual cu un înger
  de ce oare vorbesc ca o femeie pierdută şi prăbuşită sub felinare.... more »

 • FLORĂREASA

  cred că eşti moartea ce va veni în formă de bărbat
  pentru că moartea nu poate fi decât un bărbat
  singur zgribulit şi beat
  în nici un caz moartea nu este femeie
  nici măcar suprafemeie cu trupul perfect ascuţit ondulat
  doar bărbat poate fi bărbat matur cu sexul mat
  florăreasa de mine nu îl aşteaptă să-i cadă la pat
  balena sinucigaşă îl zăreşte la mare depărtare
  cum stă şi bea tequila cu mişcări încetinite dintr-o sticlă pe sfert
  sunt deja drogată după el bărbatul mahmur
  părăsit de alte femei dar deloc fragil ori steril
  cu tărie de beznă cu gust de sticlă pisată
  după o noapte de dragoste la distanţă îl simt ca o ghirlandă pe şold
  precum metisele din hawai
  descolăcesc părul în şuviţe de şopârlă
  ca să-l clocesc până va fi fluture cap de mort
  în uterul meu de iasomie-n saramură
  stă bărbatul care e moartea şi bea tequila
  îl zăresc de departe îi fac semn de rămas bun cu năframa
  el coboară pe scara rulantă spre mine
  apoi aprinde un licurici şi-mi arde părul tăiat
  părul ars pentru el pentru moartea mea bărbătească de bărbat.... more »

 • HOC EST CORPUS MEUS

  măruntaie oase şi sânge
  tuburi de vene şi piele grea
  cratere mici deschise ca gurile peştilor la suprafaţă
  păr negru tăiat limbă umedă
  unghii retezate şi dinţi
  acesta este corpul meu altul nu am
  iar dac-ar exista un al doilea n-aş şti ce să fac cu el
  ajunge unul singur
  ajunge un singur corp
  e îndeajuns folosit
  (îmi face oricum spaimă).... more »

 • HOC EST CORPUS MEUS

  entrails bones blood
  tubes of veins and heavy skin
  small craters open like fish mouths at the water's surface
  black hair cut short wet tongue
  short nails and teeth
  this is my body I have no other
  and if I had I wouldn't know what to do with it
  just one's enough
  one single body's enough
  gets used enough
  (anyway it frightens me).... more »

 • HUMILIATIONS

  I'm naked before god
  I pray because I've no choice
  I stand before god like a lonely woman
  without clothes because I can't hide anything
  I'm naked before god
  I pray and my mind wanders blankly
  I pray I wander I pray
  I'm naked before god
  I no longer know how to cross myself
  I babble words simple cold hot
  I babble and I'm naked before god
  I pray because I've no choice
  I no longer have anywhere to go.... more »

 • LUST

  the bite between the thighs comes from lust
  that a knife often cannot cut loose
  that chops you into pieces softens you
  that slyly unbends you sets you back on earth
  that tosses you into briers turns you black
  the heavens may eat you with their yearning and squalor
  that may remove your marrow with greedy suck
  pigs may gobble it chew it
  the madwoman sick man in a tavern with crows
  a green forest in the veins floats on clouds
  drinks tobacco and rides a stolen fish-mule
  we're either masters with broken knees or killers and thieves
  awaiting us all a small or big grave
  hair cut off hair cut off a black insanity to tie and untie
  I loved to the hilt I loved by heft
  the brandy in my body became a horse tipsy with grace
  deformity straightened its stilts of fire
  vultures and ravens may devour me
  lest I axe to bits the burden of my lust
  kiss me until my teeth fall out
  scratch me down to the bare bone
  pull my hair light my fire take me to make a sinner of
  because my poor inside-out heart has dried up like an glove... more »

 • MUCOASE MEMBRANE PIELIȚE

  femei ocolişuri subsoluri
  progenituri obiecte bărbaţi
  frânghii rupte incendii oranj
  impulsuri forme oase
  ce-i de făcut cu ceea ce nu se poate face
  păsări fardate
  o mănuşă de box ridicată la cer
  vaci rumegând în veşnicie
  ceasuri de aur şi timp negru
  colţuri mizere de care te ciocneşti
  oameni ghemuiţi ca nişte ouă de struţ
  spitale vizitate la tinereţe şi bătrâneţe
  mucoase membrane pieliţe.... more »

 • MUCOUS MEMBRANES SKIN

  women detours basements
  progeny objects men
  broken ropes orange fires
  impulses shapes bones
  what can you do with what can't be done
  birds wearing makeup
  a boxing glove raised to the sky
  cows chewing cuds eternally
  gold watches and black time
  damned corners you bump yourself on
  people rounded like ostrich eggs
  hospitals visited young and old
  mucous membranes skin... more »

 • POFTA

  muşcătura-ntre coapse vine de la o poftă
  pe care nici cuţitul nu poate să o taie
  care te face bucăţele te înmoaie
  te desdoaie hoţeşte te pune la pământ
  te aruncă-ntre mărăcini te înnegreşte
  mânca-o-ar raiul de flămânzenie şi spurcăciune
  care-ţi suge măduva lăcomeşte
  porcii să o hăpăie să o stâlcească
  femeia nebună bărbatul bolnav într-o cârciumă cu ciori
  pădurea verde din vene pluteşte pe nori
  bea tutun şi călăreşte un catâr de peşte furat
  fie că suntem stăpâni cu genunchii zdrobiţi sau omorâtori şi hoţi
  o groapă mică sau mare ne aşteaptă pe toţi
  păr tăiat păr tăiat o sminteală neagră de legat şi dezlegat
  am iubit până-n plăsele am iubit la cântar
  rachiul din trup s-a făcut cal beat cu har
  strâmbăciunea şi-a-ndreptat picioroangele de foc
  vulturii şi corbii m-ar mânca
  de nu mi-aş ciopârţi cu toporul pofta belea
  sărută-mă până mi se clatină dinţii
  zgârie-mă până la ultimul os
  trage-mă de păr frige-mă fă-ţi păcat cu mine
  că mi s-a uscat inima sărăca de ea întoarsă ca o mănuşă pe dos... more »

 • RED LACE

  why would I want to rip holes in your skin like red lace
  why would I want to touch your brain
  to hold it in my hands and say, finally you're here, my love
  why would I want to gulp down your solitude like raw flesh
  why would I seek god to pull his fingernails out one by one
  why would I want to caress your eyelashes
  to make certain that I'm having sexual contact with an angel
  why do I talk like a fallen lost woman under the streetlights?... more »

 • THE FLOWER GIRL

  I think you're the death who will come disguised as a man
  because death can only be a man
  solitary wizened drunken
  in no sense is death a woman
  not even a superwoman with a perfect body sharp curvaceous
  death can only be a man mature with a tarnished sex
  the flower girl in me can't wait to fall into bed with him
  the suicidal whale spies him far across the sea
  how he sits and sips tequila slowly from a bottle a quarter full
  I'm already hooked on him the man with a hangover
  abandoned by other women but never delicate or sterile
  with the power of darkness the taste of a broken glass
  after a night of love I feel him distant like a garland around my hips
  as the metis in hawaii uncoil their hair in lizard-like braids
  to hatch him until he's a death's head moth
  the man who's death and drinks tequila is
  in my uterus pickled in jasmine
  I spy him from far away and wave goodbye with a handkerchief
  he descends toward me on an escalator
  then lights up a firefly and burns my hair cropped short
  my hair burnt for him for my manly death of a man.... more »

 • UMILINŢELE

  stau în pielea goală în faţa lui dumnezeu
  stau şi mă rog fiindcă nu mai am încotro
  stau în faţa lui dumnezeu ca o femeie singură
  fără veşminte fiindcă nu am cum să ascund ceva
  stau în pielea goală în faţa lui dumnezeu
  stau şi mă rog rătăcesc cu mintea în gol
  mă rog rătăcesc mă rog
  stau în pielea goală în faţa lui dumnezeu
  să mă închin nu mai ştiu
  bolborosesc cuvinte simple reci fierbinţi
  bolborosesc şi stau în pielea goală în faţa lui dumnezeu
  mă rog fiindcă nu mai am încotro
  nu mai am unde să mă duc.... more »