• म त ढोंगी

    कायाको दासी, मायापुरी निबासी
    करममा फसेको, भरममा बसेको
    मतिको छ मेरो गति
    सृष्टि मासी, वनस्पति बिनासी... more »